BILVÅRDS EXPRESSEN

FÅ EN RENARE BIL PÅ ETT SMIDIGARE SÄTT 

BOKA ONLINE


Villkor och regler för BilvårdsExpressen Bokningar och avbokningar:


Tjänster och priser:
a. Vi erbjuder olika paket för bilvård, inklusive "Express Refresh", "Complete Care", "Luxury Detail" och "Custom Care". Varje paket har sina egna tjänster och priser som är anpassade för att tillgodose dina behov och önskemål.

b. Priserna kan variera beroende på faktorer som fordonets storlek, skick och specifika behov. Vi strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser som återspeglar vårt tjänsteutbud och kvaliteten på vår bilvård.

Bokningar och avbokningar:

 

 a. För att boka en tid för bilvårdstjänster rekommenderar vi att du kontaktar oss via telefon eller genom vårt bekväma onlinebokningssystem. Vårt team finns tillgängligt för att hjälpa dig att hitta en lämplig tid för din bilvård.

 b. För att underlätta en smidig och snabb betalning tar vi endast emot digitala betalningsmetoder. Betalningen för våra tjänster ska vara genomförd innan tjänsterna utförs för att säkerställa en effektiv hantering av bokningar och resurser. 

c. Vi uppskattar om du meddelar oss i förväg om du behöver avboka eller ändra din bokning. Vi förstår att ändrade omständigheter kan uppstå och vi försöker vara så flexibla som möjligt för att möta dina behov.

 d. Vid avbokning ber vi dig att meddela oss minst 2 timmar innan den bokade tiden. Om avbokning sker inom 2 timmar från den bokade tiden kan en avbokningsavgift komma att debiteras för hela beloppet. Detaljer om vår avbokningspolicy kommer att tillhandahållas vid bokningstillfället för att tydligt definiera eventuella kostnader och återbetalningsprocess. 

Ansvar och skador: 

a. Vi strävar efter att utföra våra tjänster på ett professionellt och noggrant sätt för att garantera att ditt fordon behandlas med omsorg. dock ansvara vi inte för eventuella förluster av värdefulla föremål som lämnats kvar i fordonet innan påbörjad tjänst. Vi rekommenderar därför att du säkrar eller tar bort värdefulla föremål och personliga tillhörigheter innan vi påbörjar bilvårdstjänsterna för att minimera eventuella risker.

 Betalning:

 a. Betalning för våra tjänster görs genom digitala betalningsmetoder alternativt faktura för särskilda kunder. Vi accepterar inte kontantbetalning för att säkerställa en smidig och säker hantering av transaktioner. Vi tillhandahåller tydliga instruktioner för betalning vid bokningstillfället för att underlätta processen för dig.

 b. Betalningen ska vara genomförd innan tjänsterna utförs för att bekräfta och säkra din bokning. gäller ej för särskilda kunder som betalar via faktura 

Kundnöjdhet och reklamationer:

 a. Vi strävar efter att uppnå hög kundnöjdhet och arbetar aktivt för att lösa eventuella kundklagomål eller reklamationer på ett rättvist och snabbt sätt.

 b. Om du har några klagomål eller problem med våra tjänster, uppmanar vi dig att kontakta oss så att vi kan undersöka och åtgärda situationen.

Tidsram för reklamation:

 a. Eventuella kundklagomål eller reklamationer bör framföras så snart som möjligt efter att tjänsterna har utförts. 

b. Reklamationer bör lämnas in inom 12 timmar från utförandet av tjänsterna för att möjliggöra en snabb och effektiv hantering. 

Kommunikation: 

a. Reklamationer ska framföras skriftligt via e-post eller via vår kundtjänst.

 b. Ditt namn, kontaktuppgifter, datum för utförande av tjänsterna och en detaljerad beskrivning av reklamationen bör inkluderas i reklamationsmeddelandet.

 Utredning och åtgärder:

a. BilvårdsExpressen kommer att undersöka varje reklamation noggrant för att förstå kundens oro och eventuella problem.

 b. Vi åtar oss att agera snabbt för att lösa reklamationen på ett rättvist och professionellt sätt. 

c. Vid behov kan vi begära ytterligare information för att underlätta utredningen.

 Lösningsförslag: 

a. Om reklamationen anses berättigad, kommer vi att erbjuda en lämplig lösning som kan inkludera reparation, återbetalning eller erbjudande om att utföra tjänsterna på nytt utan extra kostnad. 

b. Lösningen kommer att anpassas efter varje unikt fall och i enlighet med konsumentlagar och våra policyer.

 Kundnöjdhet och kommunikation:

a. Vi strävar efter att uppnå hög kundnöjdhet genom att vara öppna och kommunikativa i hela reklamationsprocessen.  

b. Vi kommer att hålla dig informerad om utredningens framsteg och förklara alla beslut som vidtas angående reklamationen.

 Slutförande av reklamation:

a. När en reklamation är uppklarad och kunden är nöjd med den erbjudna lösningen, betraktas ärendet som avslutat.

 Ändringar i villkoren: 

a. Dessa villkor kan komma att ändras från tid till annan. Uppdaterade villkor kommer att publiceras på vår webbplats eller på annat lämpligt sätt meddelas till kunderna.

 b. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar eller uppdateringar.

 c. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft godkänner du de reviderade villkoren.

 Säkerhet och konfidentialitet: 

a. BilvårdsExpressen vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa konfidentialiteten vid behandlingen av sådana uppgifter.

 b. Vi förbinder oss att hantera dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och vår integritetspolicy.

 c. Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy för att få mer information om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. 

Ansvarsbegränsning:

a. BilvårdsExpressen och dess anställda eller representanter kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster av tillhörigheter som kan komma att uppstår till följd av användningen av våra tjänster.

b. Vi friskriver oss från ansvar för indirekta skador, följdskador eller förlorad vinst som kan uppstå till följd av användningen av våra tjänster. 

 Försäkringsinformation:

 a. Alla kunders bilar är fullt försäkrade av BilvårdsExpressen genom vår flytande fordonsförsäkring. Detta innebär att varje kund som anlitar våra bilvårdstjänster automatiskt får den fördelen av att deras fordon är täckt av vår omfattande fordonsförsäkring. Detta ger våra kunder en extra trygghet i vetskapen om att deras bil är skyddad under hela vistelsen hos oss.

 b. Vår flytande fordonsförsäkring är utformad för att täcka eventuella skador som kan uppstå på kundens bil under utförandet av våra tjänster. Detta inkluderar skador som kan uppstå vid tvättning, polering, rengöring av interiör och exteriör, samt andra bilvårdsbehandlingar. Det är viktigt att notera att för att vara berättigad till försäkringsersättning måste skadorna inte ha orsakats av försumlighet eller uppsåtlig handling från kundens sida.

 c. Utöver fordonsförsäkringen har vi även en ansvarsförsäkring som täcker skador som kan uppstå på tredje part eller deras egendom under utförandet av våra tjänster. Denna försäkring är speciellt utformad för att skydda våra kunder och allmänheten mot eventuella olyckor som kan inträffa i samband med våra bilvårdstjänster. Till exempel, om det skulle uppstå skador på en annan persons bil eller egendom på grund av våra handlingar under tvättning eller hantering av fordonet, täcker vår ansvarsförsäkring de potentiella kostnaderna.

 

Tillämplig lag och tvistlösning: 

a. Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i det land där BilvårdsExpressen är verksamt.    

 b. Vid eventuella tvister eller oenigheter som inte kan lösas genom förhandling uppmanas parterna att överlämna ärendet till behörig domstol i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi hoppas att dessa utvecklade villkor klargör viktiga policys inom branschen. Vi rekommenderar att du noggrant läser och förstår villkoren innan du använder dig av våra tjänster. Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information.


Integritetspolicy för BilvårdsExpressen 

Ditt integritetsskydd är viktigt för oss på BilvårdsExpressen. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information i samband med våra tjänster i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Genom att använda våra tjänster samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy och tillämplig lagstiftning.

 Insamling av personuppgifter 

a. Vi kan samla in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du använder vårt onlinebokningssystem, kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt interagerar med oss.

b. Vi kan även samla in uppgifter om ditt fordon, såsom registreringsnummer och modell, för att kunna tillhandahålla våra bilvårdstjänster på bästa sätt.

c. När du besöker vår webbplats, kan viss teknisk information samlas in automatiskt, inklusive IP-adress, webbläsartyp, enhetsinformation och sidor du besöker på vår webbplats.

 Användning av personuppgifter

 a. Vi använder de insamlade personuppgifterna för att tillhandahålla våra bilvårdstjänster och hantera dina bokningar och förfrågningar.

 b. Personuppgifter används även för att kommunicera med dig om bokningar, betalningar, reklamationer eller för att skicka viktig information om våra tjänster.

 c. Vi kan använda tekniska och statistiska uppgifter från vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och optimera webbplatsens funktioner.

 Skydd av personuppgifter

 a. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

 b. Endast behörig personal och tredje parter som behöver tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster har åtkomst till dem.

 Delning av personuppgifter

 a. Vi kan dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter, såsom våra betalningsleverantörer, för att kunna genomföra bokningar och behandla betalningar.

 b. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för deras direktmarknadsföring utan ditt samtycke. 

Lagring av personuppgifter

 a. Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och för att följa tillämpliga lagar och regler.

 b. När dina personuppgifter inte längre behövs för det ursprungliga syftet, kommer de att raderas eller anonymiseras.

 Dina rättigheter enligt GDPR 

a. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter eller radering av uppgifter som inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

b. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, begränsa behandlingen och få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, om så är möjligt enligt tillämplig lagstiftning.

 c. Om du inte längre vill få marknadsföringsmaterial från oss, har du rätt att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev eller reklamutskick.

 Ändringar i integritetspolicyn

 a. Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.


Post
Samtal
Instagram